ช่องทางการติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394-4440, 05394-4441 โทรสาร 0-5322-2844
Email : pr.dent@cmu.ac.th
Facebook : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Dent CMU


โรงพยาบาลทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394-4489, 0-5394-4490

คลินิกทันตกรรมนอกที่ตั้ง

1. คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 081-885-0101, 081-885-0110
Email : Specialdentalcliniccmu@gmail.com
Facebook : Special Dental Clinic คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์2. ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง (มีโชค)

มีโชคพลาซ่า ชั้น 2 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 092-945-1997, 065-365-6158
WhatsApp : +666929451997
Fackbook : Dent CMU Meechok
Line : dentcmu meechok3. คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ (GMC)

ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5392-0638, 0-5392-0666, 081-139-87384. คลินิกทันตกรรม ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ (SWC)
เลขที่ 45 ถ.เจริญประเทศ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร. 081-149-86575. คลินิกทันตกรรม ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไผ่ล้อม)
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว (ถนนในมช.) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 081-139-8736