วิดีโอ

วิธีการทำ นาโซฟอร์ม เฉพาะบุคคล (Custom m...

สำหรับกรณีเด็กโต การใช้นาโซฟอร์มเฉพาะบุคคล จะพดีกับรูปจมูกมากกว่าการใช้นาโซฟอร์มกึ่งสำเร็จรูป 

การปรับนาโซฟอร์มสำหรับเด็กทารก

นาโซฟอร์มสำเร็จรูป ต้องปรับให้เป็นเฉพาะบุคคล