สถิติการรับบริการ

เดือนปีคนไข้เก่า (ผู้ชาย)คนไข้เก่า (ผู้หญิง)รวม (ผู้ป่วยเก่า)คนไข้ใหม่ (ผู้ชาย)คนไข้ใหม่ (ผู้หญิง)รวม (ผู้ป่วยใหม่)
  000000
ไม่พบผลลัพธ์

สถิติงานที่ทำ

เดือนปีNasoformObturatorใบหูเทียมทันตกรรมรากเทียมProsth(Fix , Remove)เนื้องอก/มะเร็ง / ปากแหว่งเพดานโหว่ / ตาเทียมอื่น
  0000000
ไม่พบผลลัพธ์

สถิติงานที่ทำ แยกตามปี

ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์
ปีคนไข้เก่า (ผู้ชาย)คนไข้เก่า (ผู้หญิง)รวม (ผู้ป่วยเก่า)คนไข้ใหม่ (ผู้ชาย)คนไข้ใหม่ (ผู้หญิง)รวม (ผู้ป่วยใหม่)
 70782015275966125
2560203172375161329
2561272339611251641
2562232309541183755
ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์
ปีNasoformObturatorใบหูเทียมทันตกรรมรากเทียมProsth(Fix , Remove)เนื้องอก/มะเร็ง / ปากแหว่งเพดานโหว่ / ตาเทียมอื่น
 52464018522070211
25601551529149038
25611842115068096
256212220021250066
2563637723940011