ข่าวสาร

อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทร...

ศ.ปฎิบัติ.ทพญ.ดร. พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำศู...

วิทยากรในการจัดอบรบ ประชุมเชิงปฎิบัติเพื...

ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชี...

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอ...

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบรางวัล “ช้างทองคำ” ประจำปี 2562 แก่ ร...