บทความ

อุปุกรณ์ภายนอกช่องปาก: เครื่่องมือที่มีป...

     ผู้ป่วยนี้นำเสนอการดูแลรักษาทารกภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สมบูรณ์โดยใช้อุปกรณ์ภายนอกช...

การจัดการความวิการจากการผ่าตัดในผู้ป่วยท...

     รายงานนี้นำเสนอผู้ป่วยหญิงอายุ 64 ปีเป็นมะเร็งมิวโคอีพิเดอมอยด์ความรุนแรงระดับต่...

การใชนาโซฟอร์มในเด็กแรกเกิดสองรายที่่มีภ...

นำเสนอการใช้นาโซฟอร์มในเด็กแรกเกิดสองรายที่มีภาวะปากแหว่งข้างเดียว ผู้ป่วยรายแรก เป็นภาวะปากแหว่งข้า...

การพัฒนาอุปกรณ์ดามจมูก “นาโซฟอร์ม” เพื่อ...

การพัฒนาอุปกรณ์ดามจมูก “นาโซฟอร์ม” เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การผ่าตัดแก้ไขปากและจมูกปฐมภูมิ ก...

การดูแลช่องปากในระหว่างรับรังสีรักษา

การดูแลช่องปากในระหว่างรับรังสีรักษา สำหรับมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ (2559) บทความนี้เรียบเรียงจากปร...

นาโซฟอร์ม ความเป็นมา

นาโซฟอร์มเป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของงานผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกที่ต้อง...