ข่าวสาร

อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทร...

ศ.ปฎิบัติ.ทพญ.ดร. พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำศู...

วิทยากรในการจัดอบรบ ประชุมเชิงปฎิบัติเพื...

ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชี...

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอ...

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบรางวัล “ช้างทองคำ” ประจำปี 2562 แก่ ร...


บทความ

อุปุกรณ์ภายนอกช่องปาก: เครื่่องมือที่มีป...

     ผู้ป่วยนี้นำเสนอการดูแลรักษาทารกภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สมบูรณ์โดยใช้อุปกรณ์ภายนอกช...

การจัดการความวิการจากการผ่าตัดในผู้ป่วยท...

     รายงานนี้นำเสนอผู้ป่วยหญิงอายุ 64 ปีเป็นมะเร็งมิวโคอีพิเดอมอยด์ความรุนแรงระดับต่...

การใชนาโซฟอร์มในเด็กแรกเกิดสองรายที่่มีภ...

นำเสนอการใช้นาโซฟอร์มในเด็กแรกเกิดสองรายที่มีภาวะปากแหว่งข้างเดียว ผู้ป่วยรายแรก เป็นภาวะปากแหว่งข้า...


วิดีโอ

วิธีการทำ นาโซฟอร์ม เฉพาะบุคคล (Custom m...

สำหรับกรณีเด็กโต การใช้นาโซฟอร์มเฉพาะบุคคล จะพดีกับรูปจมูกมากกว่าการใช้นาโซฟอร์มกึ่งสำเร็จรูป 

การปรับนาโซฟอร์มสำหรับเด็กทารก

นาโซฟอร์มสำเร็จรูป ต้องปรับให้เป็นเฉพาะบุคคล  


E-Book