วิธีการทำ นาโซฟอร์ม เฉพาะบุคคล (Custom made Nasoform)

สำหรับกรณีเด็กโต การใช้นาโซฟอร์มเฉพาะบุคคล จะพดีกับรูปจมูกมากกว่าการใช้นาโซฟอร์มกึ่งสำเร็จรูป 

สร้างโดย keng เมื่อ Mar 13, 2020 ผู้เยี่ยมชม 69