การจัดการความวิการจากการผ่าตัดในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมิวโคอีพิเดอมอยด์ความรุนแรงระดับ ต่ำระยะที่หนึ่งโดยใช้เพดานเทียม

     รายงานนี้นำเสนอผู้ป่วยหญิงอายุ 64 ปีเป็นมะเร็งมิวโคอีพิเดอมอยด์ความรุนแรงระดับต่ำระยะที่หนึ่งที่บริเวณรอยต่อของ เพดานแข็งและเพดานอ่อนด้านซ้ายการผ่าตัดบริเวณกว้างถูกใช้ในการกำจัดมะเร็งพร้อมกับเนื้อเยื่อปกติโดยรอบอย่างน้อย5 มิลลิเมตร เพดานเทียมหลังผ่าตัดถูกใช้เพื่อบูรณะความวิการของเพดานและการทำหน้าที่ของช่องปาก วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อถูกใช้เพื่อบุเพดาน เทียมในบริเวณที่ติดกับความวิการ ขั้นตอนนี้ช่วยปรับปรุงความแนบสนิท ควบคุมการรั่วขึ้นจมูก ส่งเสริมการหายของแผล และลดความ รู้สึกเจ็บ ในระหว่างแผลหายเพดานเทียมถูกปรับและวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อถูกเปลี่ยนเป็นระยะตามกำหนดเวลา ในที่สุดรูทะลุช่องจมูก ก็ปิดเองภายในเวลา 3 เดือน หลังการผ่าตัด การทำหน้าที่ของช่องปากจึงกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

คำสำคัญ: การผ่าตัด, เพดานเทียม, มะเร็งช่องปากระยะแรก, รูทะลุช่องจมูก

สามารถสืบค้นข้อมูลอ่านบทความเพิ่มเติมได้จากลิงค์ข้างใต้นี้ค่ะ

การจัดการความวิการจากการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็ง

สร้างโดย maxprosth เมื่อ Dec 12, 2023 ผู้เยี่ยมชม 112