ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบรางวัล ช้างทองคำ ประจำปี 2562

แก่ รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ จากผลงาน Nasoform เพื่อผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบรางวัล ช้างทองคำ ประจำปี 2562

สร้างโดย admin เมื่อ Feb 18, 2020 ผู้เยี่ยมชม 125