วิทยากรในการจัดอบรบ ประชุมเชิงปฎิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสุชภาพในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ ยิ้มสวยเสียงใส จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ.ห้องบรรยาย 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ทั่งนี้ ศ.ปฏิบัติ.ทพญ.ดร. พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง นวัตกรรมนาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูจมูก ในภาคเช้า และภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรม Work Shop การทำอุปกรณ์และสาธิตการใส่ อุปกรณ์คงสภาพจมูก (Nasoform)

สร้างโดย maxprosth เมื่อ Dec 7, 2023 ผู้เยี่ยมชม 65