คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 4 (421862)

เอกสารคำสอนเล่มนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นขั้นตอนการทางานฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยที่มีความวิการบริเวณช่องปากและใบหน้าเนื้อหามีจำนวน 4 หัวข้อ ซึ่งเป็นความวิการที่พบบ่อย คือ ขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง เพดานอ่อนและปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยนำเสนอตัวอย่างผู้ป่วยกรณีต่างๆ รูปแบบภาพและคำอธิบายสั้นๆ เพื่อประกอบความเข้าใจ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยทั้งในระหว่างการฝึกปฏิบัติคลินิกและเมื่อเรียนจบกลับไปทำงาน บุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากเอกสารคำสอนเล่มนี้ขอส่งผลให้ความเจริญก้าวหน้าของหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า ในอันที่จะเป็นแหล่งสร้างทันตแพทย์ที่มีความรู้ด้านนี้ออกสู่ชุมชนต่อไป

ISBN 421862
ผู้แต่ง พนารัตน์ ขอดแก้ว
การจัดประเภท ทันตกรรมประดิษฐ์
วันที่ตีพิมพ์ Jan 1, 2014
ผู้เยี่ยมชม 110
Download