NASOFORM นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก

นาโซฟอร์มเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่เจือไปด้วย ความรักและความห่วงใยที่มีต่อผู้ที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่ง ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะลบภาพคนจมูกบี้ให้ออกไปจากใบหน้าของผู้ป่วยให้เร็วที่สุด ได้นําามาสู่การรวมพลัง ของทีมสหวิทยาการเพื่อสานฝันให้เป็นจริง

ISBN 978-616-398-074-8
ผู้แต่ง พนารัตน์ ขอดแก้ว
การจัดประเภท ศัลยกรรมตกแต่งจมูก
วันที่ตีพิมพ์ Jun 1, 2019
ผู้เยี่ยมชม 188
Download