การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขทะเบียนรับ

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Capability & Possibility in Digital Dentistry”

โครงการประชุมวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมทันตกรรมดิจิทัลแห่งประเทศไทย เรื่อง “Capability & Possibility in Digital Dentistry” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 @Nimman Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่   ค่าลงทะเบียน ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน ทันตแพทย์ทั่วไป 2,000 บาท บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. และสมาชิกสมาคมทันตกรรมดิจิทัลแห่งประเทศไทย . . .

More

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Growing Better Together: Ortho-Pedo Harmonize for the Young Smiles”

-ปิดรับลงทะเบียน-   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Growing Better Together: Ortho-Pedo Harmonize for the Young Smiles” วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน ก่อน 15 มกราคม 2567 ตั้งแต่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่าทันตกรรมสำหรับเด็ก มช. 4,000 4,500 ค่าลงทะเบียนสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 4,500 5,000   . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Past, Present and Future of Restorative Dentistry”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Past, Present and Future of Restorative Dentistry” วันที่ 11-12 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน (บาท) ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ทันตแพทย์ทั่วไป 3,500 4,500 นักศึกษาปัจจุบัน, ศิษย์เก่า และ อาจารย์คณะทันตแพท . . .

More

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Periodontist’s guide to success in functional and esthetic crown lengthening”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Periodontist’s guide to success in functional and esthetic crown lengthening” วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องบรรยาย 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry”

-ปิดรับลงทะเบียน-   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry” ณ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 "บรรยายและปฏิบัติการ Ceramic Veneer" -เต็ม- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 "บรรยายและปฏิบัติการ Class II Direct Composite" -เต็ม- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 "บรรยายและปฏิบัติการ Class IV Direct Composite" -เต็ม- รับจำนวนจำกัด หัวข้อละ 30 คนเท่านั้น! . . .

More

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Bone graft techniques for dental implant”

ครบ 16 ที่ - ปิดรับลงทะเบียน - โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Bone graft techniques for dental implant”   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 6 (ชั้น 4 อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Systematic Review & Evidence Synthesis)” ครั้งที่ 2 และ 3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Systematic Review & Evidence Synthesis)” ครั้งที่ 2 : วันที่ 1-2 กันยายน 2566 ครั้งที่ 3 : วันที่ 15-16 กันยายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **ผู้ลงทะเบียนต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีโปรแกรม STATA เวอร์ชั่น 14 ขึ้นไปมาด้วย**   . . .

More

Safe and Effective Use of Nitrous Oxide/Oxygen Inhalation Sedation in Dentistry

“Safe and Effective Use of Nitrous Oxide/Oxygen Inhalation Sedation in Dentistry” (Lecture in English) 11 August 2023 (Lecture) at Kantary Hills, Chiang Mai 12 August 2023 (Workshop) at Building 10, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University . . .

More

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Systematic Review & Evidence Synthesis)”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Systematic Review & Evidence Synthesis)” วันที่ 17-19 มิถุนายน 2566 ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **ผู้ลงทะเบียนต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย** . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving from theory to practice in Endodontics: Minimally invasive approaches”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving from theory to practice in Endodontics: Minimally invasive approaches” วันที่ 1 มิถุนายน 2566 . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ OMFS Dentistry CMU CE2023 เรื่อง “Current Tissue Reconstruction in Implant Dentistry”

-ขยายระยะเวลาลงทะเบียนในอัตราพิเศษ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566- โครงการประชุมวิชาการ OMFS Dentistry CMU CE2023 เรื่อง “Current Tissue Reconstruction in Implant Dentistry” ภาคบรรยาย: วันที่  24-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคปฏิบัติ: วันที่  27-28 พฤษภาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Cadaveric Workshop Sinus Floor Elevation & Free Gingival Graft”

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง  “Cadaveric Workshop Sinus Floor Elevation & Free Gingival Graft” วันที่ 17 มกราคม 2566 (ภาคบรรยาย) ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2566 (ภาคปฏิบัติ) ณ ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน เฉพาะภาคบรรยาย (รับ 40 ที่นั่ง): 2,000 บาท ภาคบรรยายและปฏิบัติ (รับ 10 ที่นั่ง): 80,000 บาท . . .

More

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Learning today, working together for better tomorrow”

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Learning today, working together for better tomorrow” -เผยแพร่สื่อการบรรยายผ่านกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook-   ค่าลงทะเบียน: 950 บาท . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration” วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Single tooth restoration: from minimal invasive to dental implant”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Single tooth restoration: from minimal invasive to dental implant” วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 : Online ผ่านกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook (สามารถรับชมย้อนหลังได้ 1 เดือน) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 : On-site ณ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

งานคืนสู่เหย้า 50 ปี ชาวทันตแพทย์ มช.

งานคืนสู่เหย้า คืนสู่เหย้า ชาวทันตแพทย์ มช. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอล ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ “Learning today, working together for better tomorrow”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Learning today, working together for better tomorrow” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 @Nimman Convention Centre, โรงแรมยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ 10.50 CE-Credit . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ Digital CAD/CAM Dentistry ในหัวข้อเรื่อง Digital Restoration "Do It Today"

โครงการประชุมวิชาการ Digital CAD/CAM Dentistry ในหัวข้อเรื่อง Digital Restoration "Do It Today" วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The outlook of prosthodontics treatment: From conventional to digital”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The outlook of prosthodontics treatment: From conventional to digital” วันที่ 5-6 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน ทันตแพทย์ทั่วไป 3,200 บาท   . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry” วันที่ 24 สิงหาคม 2565: Class II Direct Composite ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565: Indirect Ceramic Veneer ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท ณ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ "Always better together ไปด้วยกัน ไปได้ไกล"

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Always better together ไปด้วยกัน ไปได้ไกล" วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 12 CE-Credit . . .

More

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Third Molar Surgery for General Practitioner”

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Third Molar Surgery for General Practitioner” วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Nitrous oxide/ oxygen inhalation sedation: the missing piece of relaxation dentistry in Thailand" (เต็ม)

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Nitrous oxide/ oxygen inhalation sedation: the missing piece of relaxation dentistry in Thailand"   ภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ ภาคปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นออนไลน์ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนาโซฟอร์มอุปกรณ์ปรับรูปจมูก"

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นออนไลน์ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนาโซฟอร์มอุปกรณ์ปรับรูปจมูก” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lifelong Education) 15 CE-Credits ลงทะเบียนได้ที่ https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000171   . . .

More

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Tricks and tips for bone graft techniques: an intensive course” รุ่นที่ 4 (เต็ม)

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Tricks and tips for bone graft techniques: an intensive course”  วันที่  20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   18 CE-Credits . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry"

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry” บรรยายและปฏิบัติการ ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ หัวข้อ ค่าลงทะเบียน 22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มที่ 1 Indirect Ceramic Veneer ปิดรับลงทะเบียน 24 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มที่ 2 Class II Direct Composite 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4429 และ 098 789 0234 (ในวันและเวลาราชการ) . . .

More

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Tricks and tips for bone graft techniques: an intensive course” รุ่นที่ 3 (เต็ม)

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Tricks and tips for bone graft techniques: an intensive course”  วันที่  11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   18 CE-Credits . . .

More

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "From local to general anesthesia: an essential spectrum in pediatric dentistry"

  โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "From local to general anesthesia: an essential spectrum in pediatric dentistry"   -ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์- เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.00 น. (สัปดาห์ละ 1 หัวข้อการบรรยาย)   ระยะเวลาเผยแพร่ในกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook 1 ปี : 8 มกราคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 . . .

More

โครงการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบงานทันตกรรมปฐมภูมิในระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการสนับสนุนการดำเนินงานของทีมทันตบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบงานทันตกรรมปฐมภูมิในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในการสนับสนุนการดำเนินงานของทีมทันตบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 22 มิถุนายน 2564 – 5 สิงหาคม 2564 . . .

More

Digital Implant Dentistry รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการรักษาผู้ป่วยทางคลินิก เรื่อง “Dental Implant Dentistry” รุ่นที่ 2 กรกฎาคม 2564 – กรกฎาคม 2565   วันที่ กำหนดการ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 เปิดรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 7 มิถุนายน 2564 สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง ZOOM เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (จะทำการแจ้งลำดับการสัมภาษณ์และลิงค์เข้าร่วมสัมภาษณ์ให้ภายหลัง) 9 มิถุนา . . .

More

Collaborative Research in Dentistry (DFCT2021)

The 18th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT2021) "Collaborative Research in Dentistry" 17-19 November 2021     https://dfct2021.dent.cmu.ac.th/frontend/web/ . . .

More

From local to general anesthesia: an essential spectrum in pediatric dentistry

-ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อผู้ที่เคยลงทะเบียนก่อนหน้าแล้วโดยตรงเร็ว ๆ นี้-   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From local to general anesthesia: an essential spectrum in pediatric dentistry” . . .

More

การเตรียมความพร้อมและการประเมินความสามารถทางทันตกรรมส่วนที่ 1

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและการประเมินความสามารถทางทันตกรรมส่วนที่ 1" ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

An Updated Management of Dental Trauma: Guidelines for general dental practitioner

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “An​ Update​d​ Management​ of​ Dental​ Trauma​: Guidelines​ for​ general​ dental practitioner” (Online Program) วันที่ 13 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook: Class III: Dental Trauma - CE Online by DENT CMU ค่าลงทะเบียน 18 หัวข้อ - 2,000 บาท 19 CE-Credits . . .

More