ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิเยือกแข็ง

  • January 6, 2023
  • ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิเยือกแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)