ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคาร 8 เป็นห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • March 21, 2022
  • ข่าวประกวดราคา

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวอทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคาร 8 เป็นห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป