ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 ชั้น 3 อคาร 8 เป็นห้องปฏฺิบัติการศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (e-bidding)

  • March 7, 2022
  • ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 ชั้น 3 อคาร 8 เป็นห้องปฏฺิบัติการศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)